Giuờng 2 tầng HL - G87

Giá : 5 700 000


- Chất liệu: gỗ Sồi

- Giuờng trên : 1,6*2m : 3 200 000

- Giuờng dưới : 1*2m : 2 500 000

Mô tả chi tiết: