Giường ngủ gỗ kiểu Nhật HL-G90


-Giường ngù gỗ kiểu Nhật bằng gỗ ÓcChó.

-Kt giường 1.6*2m

Mô tả chi tiết: