Sofa gỗ sồi 12 tay HL-SF1

Giá : 6,450,000 VNĐ


- Bộ sofa gỗ sồi 12 tay hiện đại sang trọng, với 5 món + 1 băn dài : dài 1m7,cao 850

                                                                                       + 1cái bàn dài: dài 1m1, sâu 550 

                                                                                       + 1 cái bàn nước : cao 550 

                                                                                        +  2 ghế đơn : dài 80, sâu 60 

- Bào hành 12 tháng

Mô tả chi tiết: