Tủ quần áo HL-T40


-Tủ quần áo với nhiều hộc kéo tiện dụng,đa năng.

-Với các cơ cấu có thể treo nhiều đồ,để nhiều thứ..

Mô tả chi tiết: