Bên trong văn phòng Asana

Văn phòng công ty asana gần đây đã có một văn phòng mới tại San Francisco được thiết kế bởi nhóm thiết kế văn phòngGeremia.

 

Bên trong văn phòng Asana
 
Văn phòng má»›i này cung cấp má»™t không gian linh hoạt và hoàn toàn năng Ä‘á»™ng cho công ty, thích hợp cho việc mở rá»™ng Ä‘á»™i ngÅ© làm việc của văn phòng công ty. Các vách ngăn  trong công ty được bỏ Ä‘i, thay thế vào Ä‘ó là má»™t không gian mở, phù hợp cho các hoạt Ä‘á»™ng tập thể trong công ty. Các Ä‘ồ ná»™i thất văn phòng Ä‘ược thiết kế vá»›i khả năng di chuyển được má»™t cách dá»… dàng. Bảng trắng, màn hình cho các cuá»™c họp nhóm, hiển thị thông tin cho nhân viên trong công ty. 
 
Thá»±c phẩm và đồ uống là Ä‘iều không thể thiếu trong văn phòng. Các không gian dành cho bar, cafe luôn được chú ý để thuận tiện và phục vụ tốt nhất cho Ä‘á»™i ngÅ© nhân viên trong văn phòng.
 
Hình ảnh trong văn phòng.
 
Bên trong văn phòng Asana
 
Bên trong văn phòng Asana
 
Bên trong văn phòng Asana
 
Bên trong văn phòng Asana
 
Bên trong văn phòng Asana
 
Bên trong văn phòng Asana
 
Bên trong văn phòng Asana
 
Bên trong văn phòng Asana
 
Bên trong văn phòng Asana
 
Bên trong văn phòng Asana